Madisson

Roble

Muelles en arco

Cojines :

  • Asiento : romo 50 kg/m3
  • Respaldo : 70% plumetas + 30% fibra silicona

Bordes con tela

Tela ref Chevron

 

 

 

| | | | |
Powered by novoCMS